Certifikáty

  • Spoločnosť JAMP, s. r. o. v záujme zvyšovania úrovne systému kvality riadenia a výroby a v snahe vyjsť v ústrety svojim odberateľom, získala viaceré certifikáty – osvedčenia kvality. Nositelia týchto certifikátov častokrát prechádzajú zložitým systémom audítov a previerok, takže každá spoločnosť môže byť na ich získanie právom hrdá. Firma JAMP, s. r. o. je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení:
  • Aktuálne certifikáty

  •