Strojárska výroba

  • Spoločnosť JAMP v rámci svojich vlastných kapacít zabezpečuje komplexné riešenia podľa požiadaviek zákazník. Predovšetkým v oblasti zvárania, obrábania a tvárnenia. Kooperačne sme schopní zabezpečiť odlievanie, povrchovú úpravu všetkých druhov, ako i ďalšie technologické operácie k spokojnosti zákazníka.