Referencie

Našich zákazníkov a ich dôveru s ktorou sa na nás obracajú si veľmi vážime a preto sa im snažíme vždy poskytnúť služby a produkty tej najvyššej kvality. Tu nájdete prehľad našich najvýznamnejších klientov.

Kvalita výrobkov a služieb

Od nášho vzniku sa neustále snažíme zvyšovať nielen kvalitu svojich výrobkov a služieb ale takisto všetkých činností, ktoré so systémom riadenia kvality v priemysle súvisia. V súvislosti s uvedeným sa nám neustále darí pozitívne oslovovať množstvo významných zákazníkov z viacerých priemyselných odvetví z celej Európy.

Všeobecné strojárstvo

Automobilový priemysel

Železničný priemysel

Farmaceutický a potravinársky priemysel

Ultrazvuková a roentgenová defektoskópia

Pripojte sa aj vy k našim spokojným klientom!
Nezáväzne nás prosím kontaktujte.