Kontakt


JAMP s.r.o

Pivovarská 458
019 01 Ilava
SLOVENSKO

Fax
+ 421 (0) 42 4464 290

IČO: 31617131
DIČ: 2020437276
IČ DPH: SK2020437276

 


Anton Brunovský

konateľ

Telefón
+ 421 (0) 905 625 895

Email
brunovsky@jamp.sk

 

Mgr. Jana Brunovská

riaditeľ

Telefón
+421 (0) 908 742 824

 

Alena Brunovská


Telefón
+421 (0) 905 408 690

Email
brunovska@jamp.sk

 
Ján Hudcovský

obchodný riaditeľ

Telefón
+421 (0) 915 847 875

Email
marketing@jamp.sk

 

ing. Martina Kalininová

obchodný referent

Telefón
+421 (0) 915 707 121

Email
obchod@jamp.sk

 

Marta Dominová

ekonóm

Telefón
+421 (0) 907 700 818

Email
dominova@jamp.sk

 

Ing.Jaroslava Žuffová

personalistika

Telefón
+421 (0) 905 758 357

Email
zuffova@jamp.sk

 
 
 


bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu EUR: 2173268653/0200
IBAN: SK43 0200 0000 0021 7326 8653
BIC: SUBASKBX

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu EUR: 0363245162/0900
IBAN: SK73 0900 0000 0003 6324 5162
BIC: GIBASKBX