Pásové píly

Vyrábame pásové píly spĺňajúce kritéria automatizácie a veľkosti, nastavené za účelom zvyšovania hospodárnosti a rýchlosti. Svojou kvalitou a odolnosťou sa zvyšuje nie len precíznosť rezu ale i spokojnosť zákazníka.

Delenie materiálu

Prvotnou operáciou v strojárskej výrobe je delenie materiálu. Rastúce požiadavky na hospodárnosť výroby vyžadujú znižovanie množstva odpadu a zvyšovanie rýchlosti delenia materiálu. Dôležitým faktorom je tiež pripravenosť polotovaru ako presného odrezku pre tvárnenie.

Pásové píly JAMP-PTX

Naše píly spĺňajú všetky vyššie uvedené požiadavky a svojou konštrukciou  zabezpečujú vysokú produktivitu delenia pri vysokej presnosti odrezkov, minimálnom odpade a kvalitnom povrchu rezu. Pásové píly JAMP-PTX majú zváranú konštrukciu, ktorá je aj pri  relatívne nízkej hmotnosti dostatočne tuhá a dobre tlmí vibrácie pri rezaní materiálu.

Výrobné portfólio

Portfólio výroby pásových píl je široké a zahŕňa výrobu kĺbových a stĺpových píl. Pri kĺbových pásových pílach klesá rameno píly do rezu otáčaním sa okolo čapu kĺbu. Pri stĺpových pásových pílach klesá rameno do rezu posúvaním po lineárnych valivých ložiskách umiestnených na dvojici stĺpov.

Veľkostné varianty

Pásové píly JAMP-PTX sa vyrábajú v siedmych veľkostiach, pričom najmenšia je kĺbová pásová píla s maximálnym Ø 250 mm a maximálnym prierezom priamo uholníka 470 x 250 mm. Najväčšia je dvojstĺpová pásová píla s maximálnym Ø 1100 mm a maximálnym prierezom priamo uholníka 1200 x 1050 mm.

Rezanie pod uhlom

Z hľadiska uhlu rezania rozdeľujeme píly na tieto typy:

Pod uhlom do 30° jednostranne označenie „T
Pod uhlom od -30° do +30° obojstranne označenie „T
Pod uhlom od -45° do +60° obojstranne označenie „T
Pod uhlom do 90° jednostranne označenie „F

Automatizácia procesu rezania

Na základe automatizácie procesu rezania delíme pásové píly JAMP-PTX do nasledujúcich skupín:

Ručné bez označenia
Hydraulické označenie „H
Poloautomatické označenie „SA
Automatické označenie „AR“ a „AL

K dosiahnutiu optimálneho
výkonu píly a dodržaniu tolerancie pravouhlosti je potrebné:

null

Využívať vhodné parametre píly

Aby ste zabezpečili optimálne výsledky pri rezaní, rozhodnite sa pre správny produkt z nášho bohatého portfólia pásových píl.
null

Pílu správne nainštalovať

Odborná inštalácia pásovej píly zabezpečí jej správny a hlavne bezpečný chod. Naša spoločnosť vám poskytne profesionálnu pomoc.
null

Správne nainštalovať valčekové dopravníky

Bez správneho nastavenia potrebného príslušenstva by korektne nepracoval celý stroj. Preto je jeho inštalácia rovnako dôležitá.
null

Vhodne vybrať pilový pás

V ponuke máme viacero pílových pásov. Pri ich výbere sme zohľadňovali rozličné zamerania a požiadavky našich zákazníkov.
null

Vhodne zvoliť tlak rezania

Za optimálny rez je zodpovedné aj nastavenie píly. Každý materiál má iný rezný odpor, a preto je potrebné si zvoliť správny tlak pílového pásu do rezu.
null

Vhodne vybrať chladiacu kvapalinu

Prebytočné teplo vznikajúce pri rezaní je nutné minimalizovať. Pri výbere chladiacej kvapaliny zohľadnite rezaný materiál.

Naša ponuka pásových píl
Pásové píly PTX sú určené na rezanie, zliatin železa, medi, hliníkových zliatin, umelých hmôt, teflonu a PVC. Nie je dovolené rezať mäso, kosti, sklo a všetky materiály na báze dreva.

Pre viac informácií si pozrite náš katalóg pásových píl JAMP PTX [PDF]

Výrobu pásových píl PTX sme prevzali od 1. júna 2009 a v súčasnosti dodáva píly nielen na trhy EÚ, ale aj do zámoria a Ruska.

Výroba sa realizuje na základe manažmentu kvality ISO 9001:2009 a zváračského certifikátu DIN 6700-2, C1.

Ak chcete rezať materiály, ktoré nie sú uvedené v našich tabuľkách, informujte sa u výrobcu alebo predajcu stroja.

Máte záujem o pásovú pílu?
Nezáväzne nás prosím kontaktujte.