Kontakt

Máte záujem o naše produkty alebo služby? Prípadne sa nás chcete len niečo opýtať? Neváhajte a kontaktujte nás. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné kontaktné informácie.

JAMP, s. r. o.

Adresa
Pivovarská 458
019 01 Ilava
SLOVENSKO
Fakturačné údaje
IČO: 31617131
DIČ: 2020437276
IČ DPH: SK2020437276

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2832/R

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Odoslaním formulára súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Vedenie spoločnosti

Anton Brunovský
Konateľ
+421 905 625 895
brunovsky@jamp.sk
Mgr. Jana Taha
Riaditeľ
+421 908 742 824
taha@jamp.sk

Bankové spojenie

VÚB banka, a. s.
Číslo účtu: 2173268653/0200
IBAN: SK43 0200 0000 0021 7326 8653
BIC: SUBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0363245162/0900
IBAN: SK73 0900 0000 0003 6324 5162
BIC: GIBASKBX

Kontaktné údaje
Prehľadný zoznam kontaktov podľa jednotlivých úsekov našej spoločnosti. 

Obchodný úsek

Domáci a zahraničný styk
+421 915 847 875
obchod@jamp.sk
Domáci a zahraničný styk
+421 905 408 690
a.brunovska@jamp.sk

Finančný a personálny úsek